วิธี Setting Cppcheck ให้ใช้งานกับ Sublime Text หรือ Notepad++

เวลาเราใช้ Cppcheck เพื่อตรวจสอบ Source code ของเรา หากเราเจอ error หรือ warning แล้วต้องการแก้ไขผ่าน Text Editor ที่เราใช้งานอยู่เป็นประจำเช่น Sublime Text หรือ Notepad++

เราสามารถ Setting Cppcheck ได้ตามนี้เลย ก่อนอื่นให้ไปที่ Edit>Preferences
cppcheck-line-1

มาที่ Tab Applications ให้เราทำการ Add โปรแกรมที่เราอยากจะใช้เป็น Text Editor เข้าไป จากตัวอย่างจะ Add Notepad++ และ Sublime Text 3
cppcheck-line-2

โดยค่า Setting ของ Sublime Text ก็จะต้องใส่ Name, Executable path แล้วก็ Parameters โดยให้ใส่ Parameters ว่า (file):(line):0 ซึ่ง file นี้หมายถึงชื่อไฟล์ เช่น test.c และ line ก็คือเลขบรรทัด ส่วน 0 ก็คือ คอลัมน์ที่ 0 คอลัมน์แรกนั้นเอง
cppcheck-line-3

ส่วน Notepad++ ก็ใส่ Parameters ว่า –n(line) (file)
cppcheck-line-4

ลองทดลองใช้โดย Setting ให้ Sublime Text เป็นตัว Default กดเช็ค Code ดูมี Warning ดังภาพ แล้วดับเบิลคลิกดูหน่อย
cppcheck-line-0

โปรแกรมก็จะเปิด Sublime Text ขึ้นมาแล้ววิ่งไปที่บรรทัดที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องแล้ว
cppcheck-line-5