วิธีใช้ GCC กับภาษา C หลายๆไฟล์

วิธี Compile ภาษา C โดยใช้ GCC สำหรับในกรณีที่ไฟล์ .c หลายไฟล์ เป็นโปรเจคเดียวกัน สามารถใช้วิธี compile โดยใช้ GCC ได้ดังนี้

ขั้นแรกให้เรา Compile ไฟล์ .c แต่ละไฟล์ โดยใช้ –c เพื่อบอกว่า compile ไฟล์นี้เท่านั้น ไม่ต้อง link กับไฟล์อื่น

gcc -c ไฟล์ที่1.c
gcc -c ไฟล์ที่2.c

ไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับตามจำนวนไฟล์ .c

หลังจากนั้นเราก็จะได้ ไฟล์ object นามสกุล .o ออกมา เสร็จแล้วทำการ link ไฟล์ object แต่ละไฟล์เข้าด้วยกัน

gcc -o โปรแกรม.exe ไฟล์ที่1.o ไฟล์ที่2.o

ให้เราใส่ ไฟล์ .o ตามจำนวนไฟล์ .c ของโปรแกรมเรา

ตัวอย่าง สมมติว่ามีไฟล์
hellofunc.c

#include <stdio.h>
#include "hellomain.h"

void myPrintHello(void) {

  printf("Hello HAHAHA!\n");

  return;
}

hellomain.c

#include "hellomain.h"

int main() {
  // call a function in another file
  myPrintHello();

  return(0);
}

hellomain.h

void myPrintHello(void);

การใช้ GCC ถ้าเป็น windows

gcc -c hellofunc.c
gcc -c hellomain.c
gcc -o program.exe hellofunc.o hellomain.o


การใช้ GCC ถ้าเป็น linux

gcc -c hellofunc.c
gcc -c hellomain.c
gcc -o program hellofunc.o hellomain.o
./program

ก็จะได้ผลลัพธ์ตามรูป