วิธีตั้งให้เปิดโปรแกรมที่เรากำหนดแบบอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่องใหม่

เราสามารถตั้งให้เปิดโปรแกรมแบบอัตโนมัติทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ได้ (Windows 10) ทำได้ตามขั้นตอนนี้ดังนี้เลย

ให้เราเปิด Run command ขึ้นมาก่อน โดยไปที่ Start แล้วพิมพ์ run

พิมพ์คำสั่ง shell:startup ลงไปแล้วกด OK

ให้เราไป copy Shortcut โปรแกรมที่เราจะให้เปิดโปรแกรมแบบอัตโนมัติทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ วางลงไปใน Folder Startup นี้ (สามารถวางได้หลาย Shortcut หลายโปรแกรม)

ในตัวอย่างก็จะเห็นว่า เราเอา Shortcut ของโปรแกรม AnyDesk ลงไปวางลงไปใน Folder Startup เพียงเท่านี้เวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ โปรแกรม AnyDesk ก็จะถูกเปิดขึ้นมาแบบอัตโนมัติทุกๆครั้ง