มาทำความเข้าใจกับ การสื่อสาร Communication กันเถอะ

การสื่อสาร (Communication) นั้นสำคัญต่อการทำงานใน ระบบ Embedded System และยังสำคัญมากในการนำไปใช้ประยุกต์ในการทำ application แบบ Internet Of things (IOT) แล้วการสื่อสารนั้นมีแบบไหนบ้างนะ

ระบบของการสื่อสาร

คือการสื่อสารกัน ระหว่างจุดต่อจุด สามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ

Simplex การสือสารทางเดียว เช่น ฟังวิทยุ อ่านหนังสือ ดูทีวี

Half duplex การสือสาร สองทาง แต่สือสารได้ทีละทางในขณะเดียวกัน เช่น วิทยุสือสาร

Full duplex การสือสาร สองทาง และสือสารได้ทีทั้งสองทางพร้อมกันในขณะเดียวกัน เช่น โทรศัพท์

สัณญาณของการสื่อสาร

นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งสัณญาณของการสื่อสารได้อีก เป็น Digital และ Analog communication

Analog Communication ก็คือการสื่อสารที่ใช้สัณญาณ Analog (สัณญาณต่อเนื่อง) ซึ่งก็คือการสื่อสารแบบธรรมชาติต่างๆ เช่น การพูด เสียงนอกร้อง สัณญาณควัน ต่างๆ

Digital Communication ก็คือการสื่อสารแบบดิจิตอล (สัณญาณไม่ต่อเนื่อว) เป็นสัณญาณที่มนุษย์สร้างขึ้นมา 0 และ 1 ตัวอย่างเช่น สัณญาณโทรศัพท์ สัณญาณอินเตอร์เน็ต

 

วิธีการสือสารแบบดิจิตอล แบ่งได้อีก 2 วิธีคือ

Serial Communication การสือสารแบบอนุกรม คือว่าส่งข้อมูลทีละบิต

Parallel Communication การสือสารแบบขนาน คือว่าส่งข้อมูลทีละหลายๆบิตในเวลาเดียวกัน

การสือสาร Serial vs Parallel แบบไหนดีกว่ากัน?

Parallel เปรียบเสมือน ถนน 10 เลน ในเมือง รถวิ่งเร็วรองรับรถได้เยอะ ต้องใช้งบในกาสร้างเยอะ

Serial เปรียบเสมือน ถนน เลนเดียวในชนบท ใช้งบในการสร้างน้อย

ในทางปฏิบัติ ส่วนใหญ่ใช้แบบ Serial ซึ่งใช้ I/O ไม่เกิน 2 pin เป็นการใช้งานที่ดีเนื่องจาก MCU ส่วนใหญ่มี I/O จำกัด อีกทั้งยังเขียนโปรแกรมในการรับส่งได้ง่ายกว่า เพราะบิตข้อมูลจะเข้ามาครั้งละ 1 บิต ทำให้รับส่งได้ใน

ส่วนแบบ Parallel นอกกจากจะใช้I/O มากกว่าแบบ Serial แล้วยัง ออกแบบได้ยากกว่าด้วย เนื่องจากหากเราเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลให้สูงขึ้นจะทำให้เกิดสัณญาณรบกวนได้ (Cross talk)

แต่อย่างไรก็ตามได้มีการออกแบบที่ใช้ข้อดีของทั้ง 2 แบบมาใช้ กับ PCI-Express โดย ใช้การสื่อสารแบบ Serial จำนวนมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น PCI 16x ก็คือ สื่อสารแบบ Serial จำนวน 16 ช่องทาง

จากที่เราศึกษามาจะเห็นได้ว่าการสื่อสารนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการนำมาประยุกต์ใช้งานควรจะนำมาใช้ให้ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้งาน ของ Application นั้นๆอย่างไรก็ตาม เราก็ต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับ