ตัวเลขบอกเลขหน้าและการแบ่งหน้า

บทความนี้จะมาสอนการแบ่งหน้าและรันเลขหน้าแบบ 1, 1-1, 2 โดยจะทำการแทรกหน้า 1-1 เข้าไปในระหว่างหน้าเดิม เพื่อที่จะให้เลขหน้าไม่เปลี่ยนแปลง แบบรูปตัวอย่างนี้
pagenumberword7

วิธีทำก็คือ สมมติเราเรียงเลขหน้าไว้แล้วตามรูป
pagenumberword0

ให้เราทำการแบ่งหน้าโดย ไปที่ Page Layout แล้วเลือก Breaks เลือก Next Page
pagenumberword1

แบ่งหน้าโดย Next Page 2 ครั้ง โดยแบ่งหน้าแรก หน้าที่ 1 กับหน้าที่แทรก 1-1 และ หน้าที่แทรก 1-1 กับ หน้าที่ 2 ออกจากกันจะได้ดังรูป (จะเห็นคำว่า Section Break (Next Page))
pagenumberword2

เสร็จแล้วทำการให้เลขหน้าของหน้าที่เราแทรกเข้าไป (1-1) ไม่รันเลขเชื่อมกับหน้าที่ 1 และ หน้าที่ 2 ไม่เชื่อมกับหน้าที่เราแทรกเข้าไป โดยการ คลิกเข้าไปที่หมายเลขหน้าด้านล่าง แล้วไปที่ Design เลือก Link to Previous ออก
pagenumberword3

เสร็จแล้วเราก็พิมพ์ 1- ใส่เข้าไป
pagenumberword4

ส่วนหน้าที่ 2 ให้ทำการเรียงเลขหน้าใหม่ โดยคลิกที่ เลขหน้าด้านล่าง แล้ว เลือก Insert เลือก Format Page Numbers
pagenumberword5

ใส่เลขให้เริ่มนับหน้าใหม่ โดยเริ่มจาก 2
pagenumberword6

แล้วเราก็จะได้ เลขหน้า และหน้าใหม่ที่แทรก ตามรูป เสร็จเรียบร้อย
pagenumberword7