ตัวเลขจำนวนจริง (Real number) VS ตัวเลขจำนวนเต็ม (Integer number)

ในภาษา C เราสามารถแบ่งตัวแปรที่เป็นตัวเลขออกได้เป็น 2 ประเภทนั้นก็คือ ตัวเลขจำนวนจริง (Real number) และ ตัวเลขจำนวนเต็ม (Integer number)


ตัวเลขจำนวนจริง ก็คือ ตัวเลขที่เราวัดได้จากค่าจริงๆเช่น ส่วนสูงของเรา 180.23 เซนติเมตร, ต้นไม้สูง 10.23 เมตร หรือ ความเร็ว 64.53 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้นเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นค่าที่มีทศนิยม เพราะค่าเหล่านี้ล้วนแต่เป็นค่าที่วัดได้จริงๆ ดังนั้นในภาษา C หรือในภาษาโปรแกรมมิ่งทางคอมพิวเตอร์ จึงเรียกว่าว่าเป็น ตัวเลขจำนวนจริง Real number นั้นเอง


ตัวเลขจำนวนเต็ม ก็คือตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยมนั้นเอง ตัวอย่างของ ตัวเลขจำนวนเต็ม(Integer number) เช่น รถ 3 คัน, จักรยาน 3 คัน, คน 1581 คน, บ้าน 1 หลัง เหล่านี้เป็นต้น

ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้จักกับตัวเลขในภาษา C ทั้ง 2 ประเภทกันแล้ว ว่าแต่ละประเภทเป็นอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไร