จัดหน้าให้มีทั้งแนวตั้งและแนวนอนใน Microsoft Word

ในบทความนี้จะมาสอนวิธี จัดหน้าให้มีทั้งแนวตั้งและแนวนอนใน Microsoft Word กัน โดยจัดให้เป็นแบบนี้ ก็คือมีทั้งหน้าเอกสารแบบแนวตั้ง และ แนวนอน อยู่ในเอกสารตัวเดียวกัน

ตัวอย่างวิธีทำก็คือ สมมติเรามีเอกสาร อยู่ 2 หน้าดังรูปแต่ต้องการทำให้หน้าที่ 2 เป็นแนวนอน ส่วนหน้าแรกยังคงเป็นแนวตั้ง
pagebrak1

วิธีทำก็สามารถทำได้โดยอันดับแรกให้เรากด ให้โปรแกรม word แสดงผล Paragraph mark แล้วเราก็จะเห็นคำว่า …Page Break… อยู่ด้านล่าง ตามรูป
pagebrak2

จากนั้นให้เราทำการใส่ Section Break แบบ Next Page แทน Page Break โดยเข้าไปที่แถบ Page Layout แล้วเลือก Breaks แล้วก็กดที่ Next Page
pagebrak3

จะเห็นว่า Page Break ถูกแทนที่ด้วย Section Break(Next Page) ด้านล่าง ซึ่งจะทำให้เกิดการแบ่งเอกสารเป็น 2 ส่วน ออกจากกันอย่างอิสระ
pagebrak4

จากนั้นเราก็ทำการปรับหน้าที่เราต้องการให้เป็นแนวนอน โดย เลือกจาก แถบ Page Layout แล้วตามด้วย Orientation เลือก Landscape เพื่อทำให้เอกสารเป็นแนวนอน
pagebrak5

เสร็จแล้วเราก็จะได้เอกสารที่มีทั้งแนวตั้งและแนวนอนใน Microsoft Word แล้วตามรูป
pagebrak6