การคำนวณกับเลขนัยสำคัญ Significant figures arithmetic

Significant_Figures_-_Estimating_Digits_in_Measurements

การบวกลบคูณหารโดยคำนึงถึงเลขนัยสำคัญ หรือ Significant figures arithmetic เราสามารถทำได้โดยยึดหลักการตามนี้

การ บวก ลบ กับเลขนัยสำคัญ: (+) (-)
ผลลัทธ์จะเท่ากับตัวที่มีเลขทศนิยมต่ำสุด เช่น
123.01 + 1.2 – 50.00000 = 74.2
จะเห็นได้ว่า 1.2 มี 1 ทศนิยม น้อยที่สุด เพราะฉะนั้นผลลัทธ์ จึงเหลือ 1 ทศนิยม นั้นก็คือ 74.2 นั้นเอง

การ คูณ หาร กับเลขนัยสำคัญ (x) (÷)
ผลลัทธ์จะเท่ากับตัวที่มีเลขนัยสำคัญต่ำสุด เช่น
(55.2 x 12.333) ÷ 6.1 = 110
จะเห็นได้ว่า 6.1 มี 2 เลขนัยสำคัญ น้อยที่สุด เพราะฉะนั้นผลลัทธ์ จึงเหลือ 2 เลขนัยสำคัญ นั้นก็คือ 110 นั้นเอง

จะเห็นได้ว่าการบวก ลบ และ คูณ หาร คิดเลข นัยสำคัญหลังจากคำนวณแล้วเท่าให้ผลลัทธ์ที่ได้พิจารณาไม่เหมือนกัน