100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2559

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2559

อันดับ ชื่อนิติบุคคล  รวมรายได้ (บาท)
1 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 419,094,009,037.00
2 โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
384,125,065,127.00
3 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 208,119,302,060.00
4 อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 171,620,854,008.00
5 เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 143,003,537,922.23
6 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด 137,585,411,274.00
7 นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 127,919,913,105.00
8 ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 125,315,127,662.00
9 เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด 123,279,643,512.00
10 ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 116,686,356,305.00
11 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด 113,629,154,491.00
12 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด 97,045,351,174.00
13 ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 90,265,918,207.00
14 อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย)
จำกัด
87,023,035,548.00
15 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด 74,705,943,608.00
16 เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 63,270,216,730.00
17 ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด 52,877,203,085.00
18 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย)
จำกัด
43,759,095,900.00
19 ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 42,719,990,506.00
20 นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด 42,625,017,680.00
21 ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด 41,598,553,498.00
22 นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 40,273,034,089.00
23 อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 37,381,860,299.00
24 ไทยแอโรว์ จำกัด 35,658,535,458.00
25 ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 34,370,989,497.00
26 มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด 34,285,128,114.00
27 มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 32,661,738,312.00
28 อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 32,025,921,866.00
29 สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 31,702,413,601.00
30 ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 31,424,707,222.00
31 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 31,304,461,923.00
32 โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 29,805,416,652.00
33 โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด 29,705,592,820.00
34 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 26,680,310,249.00
35 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 26,534,149,683.00
36 นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด 25,571,085,724.00
37 มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 25,437,294,405.00
38 วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 24,670,383,308.00
39 ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด 23,056,681,127.00
40 ไทย-เอ็มซี จำกัด 22,095,973,661.00
41 คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 21,746,494,839.00
42 โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 21,718,711,810.00
43 ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด 21,361,485,174.00
44 เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 20,709,123,597.00
45 มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรี่ส์-มหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด 20,342,427,732.00
46 เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 20,240,883,780.00
47 คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 19,582,309,573.00
48 ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 18,859,228,118.00
49 โตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัด 18,404,199,927.00
50 แอดวิคส เอเชีย แปซิฟิค จำกัด 16,606,257,502.00
51 ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 16,282,960,630.00
52 คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด 16,022,296,073.00
53 น้ำมันพืชปทุม จำกัด 15,230,899,575.78
54 มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด 15,048,955,559.00
55 โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 15,018,694,132.00
56 คาร์กิลล์สยาม จำกัด 14,690,554,989.00
57 ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัด 14,514,620,351.00
58 ทอสเท็ม ไทย จำกัด 14,399,284,152.00
59 เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด 14,030,809,752.00
60 โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด 13,860,290,892.00
61 โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 13,666,227,699.00
62 อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด 13,278,322,171.00
63 นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด 13,222,408,338.00
64 เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด 13,215,653,487.00
65 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด 13,088,541,112.00
66 มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด 12,877,377,576.00
67 พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 12,784,591,434.00
68 โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด 12,492,866,930.00
69 แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 12,453,537,646.00
70 เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด 12,128,295,979.00
71 ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด 12,018,648,000.00
72 ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 11,959,050,367.00
73 โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 11,844,131,410.00
74 อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 11,733,537,123.00
75 อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด 11,546,300,397.00
76 ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 11,545,405,873.00
77 พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 11,398,183,159.00
78 สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด 11,178,950,380.00
79 เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด 10,670,138,411.00
80 อินะบาตะ ไทย จำกัด 10,553,274,521.00
81 นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 10,442,008,561.00
82 ฮีโน่เพาเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 10,285,054,769.00
83 สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด 10,267,132,974.00
84 เมทัล วัน (ไทยแลนด์) จำกัด 9,983,796,004.00
85 เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 9,857,878,025.00
86 จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด 9,735,816,717.00
87 กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) 9,512,227,239.00
88 มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด 9,162,659,665.00
89 พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 9,070,292,693.00
90 เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 9,022,903,362.00
91 ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด 9,010,807,540.00
92 ดานิลี่ จำกัด 8,985,249,836.00
93 ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) 8,972,772,548.00
94 บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 8,954,922,531.00
95 เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด 8,940,642,193.00
96 เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด 8,847,593,225.16
97 โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 8,702,181,212.00
98 ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด 8,635,661,485.00
99 คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด 8,333,694,593.00
100 ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 8,332,077,955.00

 

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2558

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2558

ลำดับ  ชื่อนิติบุคคล  รวมรายได้ (บาท)
1 ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,766,931,654,129.00
2 ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด 500,759,667,855.34
3 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 417,826,082,263.00
4 โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
369,656,292,201.00
5 วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 352,835,132,040.21
6 เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด 277,792,604,186.40
7 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 229,583,119,263.00
8 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 207,602,753,720.00
9 สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 179,605,263,006.00
10 อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 177,538,983,501.00
11 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 176,318,167,468.00
12 ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 163,666,833,191.00
13 ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 162,726,636,931.00
14 เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 162,093,509,320.48
15 ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 153,190,059,965.03
16 จีแคป จำกัด 138,196,811,369.00
17 ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 133,001,382,152.00
18 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 131,148,567,000.00
19 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 130,333,791,861.00
20 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด 128,966,014,114.00
21 ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 120,874,438,823.00
22 เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด 120,698,712,840.00
23 นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 120,106,988,314.00
24 บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด 116,548,253,340.00
25 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 115,548,070,745.00
26 ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 112,212,726,553.00
27 ออสสิริส จำกัด 110,344,917,491.27
28 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด 103,672,548,912.00
29 ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 95,464,600,533.00
30 แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 87,594,640,517.00
31 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด 87,012,294,169.00
32 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 83,895,003,603.00
33 เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด 81,726,300,717.00
34 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 80,414,727,788.00
35 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 78,552,243,720.00
36 พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 75,984,093,108.00
37 มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 69,293,071,545.00
38 เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด 66,334,717,548.00
39 ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด 66,187,831,356.00
40 ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 64,799,746,162.00
41 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด 62,559,902,027.00
42 โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 61,249,714,495.00
43 เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 61,230,888,326.00
44 ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 61,087,499,000.00
45 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 60,603,115,000.00
46 ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 55,655,213,167.00
47 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,647,167,052.00
48 ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 54,790,438,126.00
49 ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด 53,790,550,917.58
50 ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด 53,450,068,397.00
51 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 51,607,591,677.00
52 ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 50,118,437,862.00
53 แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 48,149,471,837.00
54 ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 47,112,554,423.00
55 นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด 45,529,354,052.00
56 เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 45,204,225,840.00
57 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 44,934,713,860.00
58 เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 44,285,324,071.00
59 ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด 43,972,863,305.62
60 ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด 43,816,438,545.00
61 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 43,441,409,589.00
62 เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 42,607,621,395.00
63 คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 42,443,200,283.00
64 พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 42,338,169,209.00
65 ไฟน์เนส โกลด์ จำกัด 41,258,540,156.63
66 ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 41,196,896,300.00
67 ไทยพาราไซลีน จำกัด 41,031,569,655.00
68 ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด 40,990,179,890.00
69 สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 40,872,843,276.00
70 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย)
จำกัด
40,284,324,497.00
71 สยามมิชลิน จำกัด 39,946,040,163.00
72 ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 39,884,678,337.00
73 เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 39,017,287,553.00
74 ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 38,882,828,958.00
75 เรียล มูฟ จำกัด 38,035,358,251.00
76 ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด 36,932,213,099.00
77 เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด 36,662,033,843.00
78 กฤตยบุญ จำกัด 36,476,703,931.00
79 นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 36,165,826,542.00
80 ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด 35,985,666,687.00
81 ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 34,837,492,089.00
82 เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 34,541,682,618.00
83 อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 34,321,160,697.00
84 ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 34,261,000,852.00
85 เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด 34,167,082,968.00
86 ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 34,063,493,184.00
87 เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 33,674,272,046.00
88 จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 33,598,250,482.57
89 โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 33,417,847,207.00
90 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 33,395,174,441.00
91 โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 33,322,943,288.00
92 คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด 33,034,258,521.00
93 ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด 32,820,115,724.00
94 เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 32,407,348,228.00
95 ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด 32,185,961,219.00
96 หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 32,024,804,990.00
97 สิงห์ เบเวอเรช จำกัด 31,701,960,197.00
98 ไทยบริดจสโตน จำกัด 31,657,942,885.00
99 อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 31,651,459,122.00
100 เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 31,603,274,742.00

 

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2557

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2557

ลำดับ  ชื่อนิติบุคคล  รวมรายได้ (บาท)
1 ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,473,664,767,378.00
2 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 513,766,505,223.00
3 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 510,944,219,146.00
4 ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด 439,690,081,948.06
5 ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 402,055,731,879.00
6 โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
400,394,669,503.00
7 วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 339,202,719,380.56
8 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 299,227,924,471.00
9 เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด 263,727,273,657.38
10 สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 230,488,651,773.00
11 ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 228,995,947,120.00
12 เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 219,261,272,000.00
13 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 204,191,738,453.00
14 การบินไทย จำกัด (มหาชน) 203,811,538,308.00
15 อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 192,385,488,452.00
16 ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 188,723,857,172.00
17 บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 181,876,027,132.00
18 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 166,969,098,000.00
19 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 166,580,061,761.00
20 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 159,550,929,000.00
21 นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 158,351,686,016.00
22 ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 157,688,431,646.00
23 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 142,444,279,000.00
24 สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 140,992,672,839.00
25 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 138,899,599,000.00
26 ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 138,742,443,301.00
27 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 135,291,056,779.00
28 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 135,035,257,000.00
29 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 120,666,469,193.00
30 จีแคป จำกัด 118,979,317,721.00
31 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด 117,913,303,804.00
32 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 116,391,942,783.00
33 บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด 113,896,526,206.00
34 ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 113,739,368,796.00
35 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด 111,712,600,037.00
36 ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 111,073,478,307.00
37 มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 99,810,923,518.00
38 ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 98,958,152,926.00
39 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 96,413,691,381.00
40 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 96,359,886,380.00
41 เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด 93,299,238,678.00
42 พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 89,939,562,678.00
43 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 87,645,634,904.00
44 เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 85,606,234,031.00
45 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 85,294,170,911.00
46 ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 83,805,920,907.00
47 เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 83,193,517,000.00
48 โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 76,293,491,341.00
49 ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด 73,874,303,877.00
50 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 73,773,887,194.00
51 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 71,822,174,000.00
52 แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 70,172,659,352.00
53 ออสสิริส จำกัด 68,299,479,362.57
54 เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด 68,131,447,002.00
55 อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย)
จำกัด
65,862,729,134.00
56 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด 64,366,889,695.00
57 เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 64,141,709,062.00
58 ทีโอที จำกัด (มหาชน) 63,180,128,694.00
59 ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด 62,932,441,656.00
60 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด 61,581,837,998.00
61 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 61,473,088,543.00
62 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 60,277,700,000.00
63 ไทยพาราไซลีน จำกัด 57,201,465,517.00
64 ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 56,785,080,567.00
65 เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด 56,564,699,117.00
66 ไฟน์เนส โกลด์ จำกัด 55,872,613,153.45
67 กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 55,515,714,312.00
68 ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,299,144,000.00
69 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 53,888,374,156.00
70 ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 53,726,403,946.69
71 นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด 50,249,868,359.00
72 ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 48,994,163,371.00
73 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 48,291,061,353.00
74 เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 46,886,191,697.00
75 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 45,947,278,000.00
76 ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด 45,382,407,540.66
77 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 44,798,723,000.00
78 ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 44,531,270,117.00
79 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 44,198,421,778.00
80 ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 43,633,100,460.00
81 ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด 43,087,923,926.00
82 ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด 42,967,881,913.00
83 ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 42,187,421,881.00
84 เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 41,726,880,170.00
85 เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด 41,154,951,862.00
86 สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 40,984,190,458.00
87 แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 40,480,716,950.00
88 เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 40,073,153,886.00
89 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 39,352,498,177.00
90 ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด 38,918,816,110.00
91 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 38,890,017,700.00
92 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย)
จำกัด
37,783,309,265.00
93 สยามมิชลิน จำกัด 37,773,600,446.00
94 เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 37,310,422,613.00
95 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 37,071,814,327.00
96 วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 36,415,086,496.00
97 กฤตยบุญ จำกัด 36,319,672,177.00
98 ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด 35,976,169,055.00
99 ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 35,970,368,901.00
100 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 35,841,405,774.00

 

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า